wiki.pisone

بایگانی برچسب: واکس و پولیش

واکس و پولیش :

واکس و پولیش دو واژه مهم در عرصه کارواش و خدمات احیای رنگ است.به عملکرد احیا شدن رنگ خودرو توسط دیتیلینگ کار خدمات واکس و پولیش گفته میشود.ابتدا بدنه ماشین با مواد پولیش به بهترین شکل ترمیم و سپس با واکس براق و احیا میشود.

 

معرفی دیتیلینگ خودرو

معرفی دیتیلینگ خودرو

یکی از خدمات تخصصی در مورد خودروهای لوکس وارداتی، دیتلینگ خودرو است. در مرحله صفرشویی و دیتلینگ خودرو، فضاهای مختلف خودرو چه فضاهای داخلی و چه فضاهای خارجی با استفاده از وسایل مخصوص با دقت بسیار زیادی تمیز می شود. برای آشنایی بیشتر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.