بایگانی برچسب: پودر موتور شوی

پودر موتور شوی :

انواع مختلفی  از موتور شوی در دسترس می باشد: پودر موتور شوی که برای تمیز کردن سطح بیرونی موتور،مایع موتور شوی داخل خودرو به صورت مایع موتو شوی اسپری موتور شوی بکار میروند.

موتور شوی چیست؟

یک مکمل افزودنی شیمیایی وترکیب شوینده سازگار با موتور خودرو است.برای از بین بردن جرم و رسوبات از موتور استفاده میشود.زمان استفاده از آن موقع تعویض روغن و قبل ریختن روغن تازه به موتور میباشد.

 

اهمیت و ضرورت استفاده از موتور شوی خودرو

موتور شوی

امروزه برای تمیز کردن موتور خودرو ها و پاک نمودن جرم ها، رسوبات و لجن های داخل و خارج موتور، یک نوع ترکیب مطمئن به نام موتور شوی خودرو در دسترس قرار گرفته است. موتور شوی خودرو یک مکمل و ترکیب شیمیایی سازگار با خودرو است که باعث تمیز و نو ماندن بدنه موتور و بویژه افزایش کارآیی روغن موتور و سالم ماندن قسمت های داخلی موتور می شود.