wiki.pisone

بایگانی برچسب: واکس پولیش نرم

واکس پولیش نرم :

پولیش بدنه خودرو به دو دسته واکس پولیش نرم و زبر تقسیم میشوند:

1-پولیش زبر:

2-پولیش نرم:خاصیت سایندگی کمتری نسبت به پولیش زبر دارد .برای از بین بردن خط و خش های کم عمق و سطحی استفاده میشود.این پولیش میتواند فضولات پرندگان،لکه قیر،شیره درختان و …را ازبین ببرد.

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

در این مقاله در رابطه با پولیش بدنه، انواع آن و انواع پد های پولیش توضیح داده شده است. در ادامه ی این مقاله از مزیت های پولیش کردن هم صحبت شده است.