wiki.pisone

بایگانی برچسب: واکس پولیش زبر

واکس پولیش زبر :

واکس پولیش زبر ،این نوع پولیش قدرت سایندگی بسیار بالایی دارد و این قدرت را بخاطر دانه های درشت بدست آورده است.با استفاده از این پولیش خط و خش های عمیق خودرو را ازبین ببرید.البته خش هایی که به رنگ زیرین نرسیده باشد.ممکن است بهد از استفاده از پولیش زبر رنگ خودروی شما مات شود پس برای جلوگیری از این اتفاق از پولیش نرم بعد از پولیش زبر استفاده کنید.

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

در این مقاله در رابطه با پولیش بدنه، انواع آن و انواع پد های پولیش توضیح داده شده است. در ادامه ی این مقاله از مزیت های پولیش کردن هم صحبت شده است.