بایگانی برچسب: بنزین

بنزین :

گران شدن بنزین باعث شد فشار زیادی به رانندگان خودرو بیاید و به فکر گتز سوز کردن ماشین خود بیفتند.اما اگر به این قضیه جدی نگاه کنیم با اینکه قیمت گاز نسبت به بنزین مناسب تر است .استفاده مداوم از گاز به عنوان سوخت خودرو باعث خرده شدن بدنه داخلی موتور و از بین رفتن و خراب شدن موتور خواهد شد .همچنین قدرت گاز و بنزین قابل مقایسه نیست.

مکمل سوخت و فواید استفاده از آن

مکمل سوخت و فواید آن

با استفاده از مکمل موتور خودرو می تواند از قدرت خود نهایت استفاده را کرده و حتی قادر است از سوپاپ ها و حتی کاتالیزور ها محافظت نماید همچنین فرایند احتراق به شکل مناسبی در محفظه سوخت انجام می شود

راه های کاهش مصرف سوخت خودرو

کاهش سوخت بنزین

مدتی است که افزایش قیمت ها علی الخصوص افزایش قیمت بنزین، سوخت اساسی و مصرفی 80٪ از وسایل نقلیه و خودروهای شخصی و عمومی، در تمام روزنامه ها و کانال ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در اکثر این کانالها و یا شبکه ها هیچ راه حلی برای این مشکل اساسی ارائه نشده است