بایگانی برچسب: فیلتر روغن

فیلتر روغن :

فیلتر روغن یکی از فیلتر های اصلی خودرو است.جریان مداوم روغن را حفظ میکند.ذرات خاک ، ذرات فلزی ، را که بخاطر فرسودگی موتور در روغن موتور اهر شده از بین میبرد.فیلتر روغن و روغن اصلی ترین سرویس ماشین است و باید در هر 10،000 – 15،000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض شود.

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.