بایگانی برچسب: عدد اکتان

عدد اکتان :

همانطور که میدانید نقش مکمل ها کاهش مصرف سوخت و افزایش قدرت موتور میباشد.درجه کیفی سوخت با کمیت اکتان مشخص میشود.اکتان بنزین معمولی و سوپر با یکدیگر تفاوت دارد.اکتان بنزین کمیت اندازه گیری میزان مقاومت قابلیت تراکم سوخت قبل از رسیدن به احتراق میباشد.در واقع هرچه عدد اکتان بنزین بالاتر باشد احتمال انفجار سوخت کاهش می یابد.

مکمل سوخت و فواید استفاده از آن

مکمل سوخت و فواید آن

با استفاده از مکمل موتور خودرو می تواند از قدرت خود نهایت استفاده را کرده و حتی قادر است از سوپاپ ها و حتی کاتالیزور ها محافظت نماید همچنین فرایند احتراق به شکل مناسبی در محفظه سوخت انجام می شود

اکتان بنزین چیست؟

عدد اکتان بنزین

در چنین روزهایی که بحث کمبود بنزین سوپر و گرانی بنزین داغ است، دغدغه کیفیت بنزین مصرفی هم از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مورد بنزین سوپر اغلب به رانندگان توصیه می شود که مکمل ها و اکتان بوسترهایی را همراه بنزین به کار ببرند. حال موضوع اصلی این است که بنزین معمولی با بنزین سوپر چه تفاوتی دارد و اکتان بنزین در این دو نوع چه تغییری می کند. چه خودروهایی باید از بنزین سوپر استفاده کنند و در غیر این صورت آسیب می بینند؟