بایگانی برچسب: اکتان بنزین

اکتان بنزین :

بنزین با عدد اکتان بنزین کمتر از عدد استاندارد به خاطر تزریق قطرات ناهماهنگ موج یکنواخت انفجاری تولید نمیکند .بدلیل اینکه حجم یکنواختی از بنزین در زمانبندی مشخصی به محفظه مخصوص تزریق نمیشود.

مکمل های سوخت که اکتان بنزین را تامین میکند انواع مختلفی دارد و بر حسب نوع خودرو میتوان بهترین آن را استفاده کرد.

مکمل سوخت و فواید استفاده از آن

مکمل سوخت و فواید آن

با استفاده از مکمل موتور خودرو می تواند از قدرت خود نهایت استفاده را کرده و حتی قادر است از سوپاپ ها و حتی کاتالیزور ها محافظت نماید همچنین فرایند احتراق به شکل مناسبی در محفظه سوخت انجام می شود

اکتان بنزین چیست؟

عدد اکتان بنزین

در چنین روزهایی که بحث کمبود بنزین سوپر و گرانی بنزین داغ است، دغدغه کیفیت بنزین مصرفی هم از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مورد بنزین سوپر اغلب به رانندگان توصیه می شود که مکمل ها و اکتان بوسترهایی را همراه بنزین به کار ببرند. حال موضوع اصلی این است که بنزین معمولی با بنزین سوپر چه تفاوتی دارد و اکتان بنزین در این دو نوع چه تغییری می کند. چه خودروهایی باید از بنزین سوپر استفاده کنند و در غیر این صورت آسیب می بینند؟