بایگانی برچسب: فیلتر فلزی

فیلتر فلزی :

ما برای خودرو از انواع فیلتر ها استفاده میکنیم.هر کدام از این فیلتر ها کارایی مخصوص خود را دارد .همچنین جنس های متفاوتی از آنها نیز موجود است مثل :فیلتر فلزی ،فیلتر کاغذی ففیلتر نمدی و …

انواع فیلتر ها شامل فیلتر روغن،سوخت،کابین،هوا و … میباشد و باید به موقع تعویض شوند در غیر این صورت ممکن است بر عملکرد خودرو تاثیر منفی بگذارند.

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.