wiki.pisone

بایگانی برچسب: پوست بره

پوست بره :

پد پوست بره :بسیار کاربردی است اما نسبت به پدهای دیگر گران ترین قیمت را دارد.زبر ترین پد میباشد و قدرت سایش آن از پد زبر هم بیشتر است .بهتر است با دستگاه استفاده شود و به صورت دستی جواب نمیدهد.

مزایای پد پولیش پوست بره:

  1. قدرت بالا سایش
  2. کاهش دما هنگام انجام کار
  3. بالا بردن کیفیت پولیش

 

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

در این مقاله در رابطه با پولیش بدنه، انواع آن و انواع پد های پولیش توضیح داده شده است. در ادامه ی این مقاله از مزیت های پولیش کردن هم صحبت شده است.