بایگانی برچسب: انژکتور

انژکتور چیست و چگونه کار می کند؟

قسمت ورودی به موتور انژکتور نام دارد.از این قسمت هوا وارد یک محفظه ورودی میشود و در انتها از محفظه کنترل جرم هوای ورودی عبور میکند.دریچه متحرک در طول مسیر هوای مکیده شده وجود دارد.زاویه دریچه با حجم هوای ورودی تغییر می یابد .

چگونه باید شست و شو داده شود؟

انژکتور که وظیفه سوخت رسانی به موتور را دارد باید هرچند مدت شستشو داده شود.

انژکتور چیست و چگونه کار می کند

انژکتور

انژکتور یکی از قطعات بسیار مهم در در اتومبیل هایی است که از طریق سوخت کار می کنند. این قطعه در ابتدای سیلندر خودرو قرار دارد و وظیفه تنظیم سوخت رسانی به درون موتور را دارد. در گذشته کار انژکتور بر عهده کابراتور بود و سوخت را به سیلندرها می رساند.