wiki.pisone

بایگانی برچسب: پولیش واکس دستی

تفاوت مواد پولیش واکس دستی با دستگاهی :

پولیش بدنه به دو صورت پولیش واکس با دستگاه یا دستی انجام میشود.پولیش با دستگاه راحت تر و یکنواخت تر است .مواد پولیش دستی و دستگاهی با یکدیگر متفاوت است .استفاده از دستگاه برای پولیش دارای قاعده و قوانین است.

مزایای پولیش کردن خودرو :

پس از پولیش کردن ماشین ،  خودرویی زیبا و تمیز میشود و می تواند باعث یکنواخت شدن قسمت های مختلف در بدنه خودرو شود.با پولیش کردن خودرو،ترک و خط و خش های آن پنهان شده و خودرو ظاهری جدید پیدا میکند.

 

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

برسی اجمالی احیاء رنگ و پولیش بدنه خودرو

در این مقاله در رابطه با پولیش بدنه، انواع آن و انواع پد های پولیش توضیح داده شده است. در ادامه ی این مقاله از مزیت های پولیش کردن هم صحبت شده است.