بایگانی برچسب: صافی بنزین

صافی بنزین :

فیلتر های مختلفی در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.چهار فیلتر اصلی شامل :فیلتر روغن،فیلتر هوا،فیلتر کابین و فیلتر سوخت میباشد.عملکرد این فیلترها تسهیل فرایند حرکت و گرفتن ناخالصی هایی مانند کثیفی در روغن یا آلودگی های موجود در هوا ویا ناخالصی های سوخت میباشد.فیلترها باید به موقع تعویض گردد.صافی بنزین یکی دیگر از فیلتر های خودرو است و عنصری ضروری برای عملکرد صحیح موتور میباشد.

 

 

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.