بایگانی برچسب: فیلتر نمدی

فیلتر نمدی :

فیلتر نمدی یا کتان مبتنی بر پنبه است.نمد یک نوع پارچه است که با متراکم کردن و بوریا بافی الیاف تولید می شود. نمد ها را می توان به صورت نرم ،متوسط و به اندازه ی کافی سخت به شکل مواد ساخت.لایه های پارچه ای از پارچه پنبه ای که بین توری آلومینیومی قرار گرفته است، متراکم تر می شوند تا هوا از کاغذ نفوذ کند.

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.