بایگانی برچسب: فیلتر الیاف کربنی

فیلتر الیاف کربنی :

فیلتر الیاف کربنی که فیلتر ذغال فعال یا فیلتر کربن فعال نیز نامیده میشود.در هر خودرو انواع فیلتر به کار برده میشود.چهار فیلتر اصلی و ضروری خودرو شامل:

  1. فیلتر هوا
  2. فیلتر کابین
  3. فیلتر روغن
  4. فیلتر سوخت

عملکرد این فیلتر ها تسهیل فرایند حرکت و گرفتن ناخالصی ها مثل گرد و غبار و آلودگی های هوا و ناخالصی موجود در سوخت و روغن موتور میباشد.

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.