wiki.pisone

بایگانی برچسب: احیا رنگ خودرو

احیا رنگ خودرو :

رنگ خودرو بعد از سالهادر اثرعوامل زیادی ازجمله نورخورشید ازبین میرود.اگرمیخواهیدخودروشما مانند روز اول شود اقدام به احیا رنگ خودرو کنید.دراحیای رنگ خودرو تمام خط وخش های موجود ازیبن میرود وظاهرخودرو شمامانند روز اول براق و زیبا میشود.

معرفی انواع پولیش بدنه:

به طور کلی در بازار دو نوع پولیش بدنه داریم که به نام های پولیش زبر و پولیش نرم هستند. پولیش ها از مهم ترین موادی هستند که در افزایش طول عمر خودرو و زیبایی ظاهر خودرو تاثیر بسزایی دارند. این در حالی است که پولیش کردن بدنه ی خودرو موجب افزایش ماندگاری و شست و شوی بدنه ی خودرو به تعداد دفعات زیاد موجب آسیب رساندن به بدنه ی آن خواهد شد.

معرفی دیتیلینگ خودرو

معرفی دیتیلینگ خودرو

یکی از خدمات تخصصی در مورد خودروهای لوکس وارداتی، دیتلینگ خودرو است. در مرحله صفرشویی و دیتلینگ خودرو، فضاهای مختلف خودرو چه فضاهای داخلی و چه فضاهای خارجی با استفاده از وسایل مخصوص با دقت بسیار زیادی تمیز می شود. برای آشنایی بیشتر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.