بایگانی برچسب: فیلتر خودرو

فیلتر خودرو :

ما برای خودرو از انواع فیلتر خودرو استفاده میکنیم . فیلتر ها باید به موقع تعویض شوند.اگر به موقع تعویض نشوند به درستی کار نمیکنند و کارکرد مکانیک را مختل میکند .چهار فیلتر اصلی خودرو عبارت اند از :

1-فیلتر هوا      2-فیلتر کابین       3-فیلتر سوخت     4-فیلتر بنزین

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.