بایگانی برچسب: مایع موتور شوی داخل خودرو

مایع موتور شوی داخل خودرو :

برای تمیزی و از بین بردن جرم و رسوبات خودرو از مایع موتور شوی استفاده میکنیم.انواع مختلفی از موتور شوی وجود دارد که شامل:اسپری و پودر موتور شوی برای تمیزی سطح بیرونی موتور و مایع موتور شوی داخل خودرو.

نحوه عملکرد مایع موتور شوی داخل خودرو :

1-آماده کردن موتور خودرو برای روغن تازه

2-افزایش کارایی سوخت موتور

3-کاهش انتشار روغن و کاهش گرمای موتور

 

اهمیت و ضرورت استفاده از موتور شوی خودرو

موتور شوی

امروزه برای تمیز کردن موتور خودرو ها و پاک نمودن جرم ها، رسوبات و لجن های داخل و خارج موتور، یک نوع ترکیب مطمئن به نام موتور شوی خودرو در دسترس قرار گرفته است. موتور شوی خودرو یک مکمل و ترکیب شیمیایی سازگار با خودرو است که باعث تمیز و نو ماندن بدنه موتور و بویژه افزایش کارآیی روغن موتور و سالم ماندن قسمت های داخلی موتور می شود.