بایگانی برچسب: فیلتر کابین

فیلتر کابین :

یکی از فیلتر های اساسی خودرو است.هوایی را که از طریق سیستم گرمایش و تهویه هوا وارد فضای خودرو میکند تمیز میکند.  گرد و غبار موجود در هوا را نیز تصفیه میکند.فیلتر کابین با کربن فعال شده گاز خروجی و بوی آن را پالایش میکند.این فیلتر را باید هر 15،000 – 25،000 کیلومتر تعویض کرد اما میتواند کم یا بیشتر باشد(بسته به وسیله نقلیه و محیط رانندگی).

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.