بایگانی برچسب: فیلتر توکاری

فیلتر توکاری :

فیلتر هایی که قالب آنها آماده است و بر روی خودرو قرار دارد فیلتر توکاری میگویند.فیلتر روکار هم داریم .ما برای خودرو انواع فیلتر ها را استفاده میکنیم.اصلی ترین فیلترها شامل :

  • فیلتر هوا
  • فیلتر روغن
  • فیلتر کابین
  • فیلتر سوخت

مراحل تمیز کردن فیلتر هوا:

  1. گرد و خاک روی فیلتر را تمیز کنید
  2. از مواد شوینده و تمیز کننده استفاده کنید
  3. فیلتر را اب کشی کرده
  4. توسط جریان هوا فیلتر را خشک کنید
  5. قبل از جا زدن فیلتر را روغن کاری کنید

انواع فیلتر خودرو و کاربرد آن

فیلتر خودرو

آیا پاسخ این پرسش را می دانید که چرا باید فیلتر هوا ی خودرو را به طور مرتب تعویض شود؟ اگر می خواهید خودرو موردعلاقه مانند یک قهرمان جاده کار کند، استفاده از فیلتر هوا ضروری هستند. هنگامی که یکی از فیلترها گرفتگی پیدا کند، می تواند باعث ایجاد مشکل شده و بر عملکرد خودرو تأثیر منفی بگذارد. از بین رفتن قدرت موتور، دود سیاه، روشن شدن چراغ روغن یا حتی خرابی موتور شود.