wiki.pisone

بایگانی ماه: فوریه 2020

راه های کاهش مصرف سوخت خودرو

کاهش سوخت بنزین

مدتی است که افزایش قیمت ها علی الخصوص افزایش قیمت بنزین، سوخت اساسی و مصرفی 80٪ از وسایل نقلیه و خودروهای شخصی و عمومی، در تمام روزنامه ها و کانال ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در اکثر این کانالها و یا شبکه ها هیچ راه حلی برای این مشکل اساسی ارائه نشده است

کاربرد ضد یخ در فصول مختلف سال

ضد یخ

کاربرد ضد یخ در فصول مختلف سال
آیا ضد یخ را فقط باید در زمستان به رادیات خودرو اضافه کرد؟ ضد یخ به جر خاصیت یخ نزدن کاربرد دیگری هم دارد؟ ضد یخ روغنی و اسیدی چه تفاوتی با هم دارند؟